Welkom by Questus Ingelyf

Ons is ‘n klein- tot mediumgrootte ouditfirma in die hartjie van Potchefstroom – die stad van deskundigheid.

Ons bied ‘n wye verskeidenheid rekeningkundige en sekretariële dienste asook belasting en ouditdienste aan.

Die bereddering van boedels, opstel van testamente en die administrasie van trusts is van ons gespesialiseerde terreine.

Direkteure

Mnr JC Jonker - (GR) SA

JC Jonker verwerf sy BCom-graad (1970) en sy Bcom Honeurs (1971) aan die PU vir CHO. Hy verwerf twee MCom grade (1974 en 2007) onderskeidelik in Rekeningkunde en in Suid Afrikaanse en Internasionale belasting. Hy kwalifiseer in 1975 as 'n GR (SA). JC Jonker is reeds meer as 40 jaar in praktyk.

Werner Nel - (GR) SA

Werner Nel verwerf sy BCom-graad (2003) aan die PU vir CHO, sy eerste BCom honneurs in Finansiële rekeningkunde (2004) aan die NWU, en sy tweede BCom honneurs (2006) vanaf Unisa. Hy verwerf sy MCom cum laude in Suid-Afrikaanse en Internasionale Belasting aan die NWU (2007). Hy het sy klerkskap in 2008 voltooi en as 'n GR (SA) in 2011 gekwalifiseer. Werner Nel is meer as 11 jaar in praktyk.

Personeel en dienste

Finansiële en Ouditafdeling

 • Oudits (Statutêre oudit en vrywillige oudits)
 • Onafhanklike nasienerverslae
 • Opstel van finansiële state en bestuurstate
 • Persoonlike en maatskappy belasting
 • Maandelikse rekeningkundige dienste
 • Interne oudits
 • Waardasies van maatskappye
 • Hantering van besware en kommunikasie met die Suid Afrikaanse Inkomstediens

Personeel

 • Mnr Hans Jonker
 • Mnr Werner Nel
 • Izelle Brits
 • Rias Loots
 • Rykie de Jager
 • Izanda Naude
 • Corniel van Zyl
 • Nicky Malan
 • Derdejaar klerke
 • Tweedejaar klerke
 • Vier eerstejaar klerke
Izelle

Izelle Brits - AGA(SA) SAICA

Izelle Brits verwerf haar BCom-graad (2006) aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy verwerf haar honneurs in Finansiële Rekeningkunde aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (2007). Sy verwerf haar Honneursgraad in Rekeningkundige Wetenskap aan die UNISA (2008). Sy voltooi haar leerlingskap in 2009 by Questus Ingelyf en kwalifiseer in 2016 as 'n AGA(SA).
Izelle beskik oor die vaardigheid om ons kliente by te staan in: Registrasie van nuwe maatskappye Die administrasie van gevestigde maatskappye soos byvoorbeeld verandering van die maatskappy se naam, verandering van direkteure en die oordrag van aandele van die maatskappy. Rekeningkunde en oudit aangeleenthede Izelle bied aan haar kliënte 'n vriendelike en professionele diens sedert sy in Mei 2016 by Questus Ingelyf aangesluit het.

Izanda Naudé

Izanda Naudé het in 2020 haar BCom in Geoktrooieërde Rekenmeesterskap graad aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, behaal, sowel as haar Nagraadse diploma in rekeningkunde, in 2021. Sy het daarna albei haar SAICA Raadseksamens voltooi terwyl sy haar leerlingskapooreenkoms in 2023 hier by Questus Ingelyf voltooi het. Sy streef daarna om binnekort as 'n Geoktrooieerde Rekenmeester te kwalifiseer en op so manier haar bydrae aan die publiek te lewer. Izanda kan met met enige rekeningkunde, ouditering, onafhanklike nasien en belastingkwessies bystand lewer. Sy is 'n toegewyde en entoesiastiese persoon wat haar kliënt se belange op haar hart dra.

Rykie de Jager

Rykie verwerf haar BCompt graad in finansiële rekeningkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) in 2021. Na 25 jaar ondervinding in die mynbedryf, voltooi Rykie haar klerkskap suksesvol by Questus Ingelyf in 2021 en kwalifiseer as ‘n AGA (SA) in 2023. Rykie sluit haar in 2023 op ‘n permanente basis by Questus aan en verskaf vriendelike en professionele diens aan kliënte ten opsigte van belasting, rekeningkundige werk, onafhanklike nasien en ouditering.

Corneil van Zyl - Professional Accountant (SA) SAIPA

Corneil verwerf sy BCom-graad (2018) aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom kampus. Hy verwerf sy honneurs in Finansiële Rekeningkunde aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom kampus (2022). Hy voltooi sy leerlingskap in 2021 by Questus Ingelyf en in 2023 kwalifiseer hy as 'n Professionele Rekenmeester (SA). Corneil kan bystand lewer met belasting, rekeningkundige werk, onafhanklike nasien en ouditering. Hy is 'n vriendelike en ambisieuse persoon wat sy kliënte toegewyde en professionele diens bied.

Nicky Malan

Nicky Malan het haar BCompt-graad in finansiële rekeningkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) in 2023 behaal. Sy voltooi haar klerkskap by Questus Ingelyf in 2024 as deel van haar akademiese reis. Sy kan van hulp wees met 'n verskeidenheid dienste, insluitend belasting, rekenkundige werk, onafhanklike nasien en ouditering. As 'n aspirant geoktrooieerde rekenmeester word sy gedryf deur 'n begeerte om voortdurend te leer en te ontwikkel, om te verseker dat sy niks anders as die beste aan haar kliënte verskaf nie.

Rias Loots - Prokureur LLB

Rias verwerf sy LLB-graad aan die Noordwes-Universiteit Potchefstroomkampus (2016). Rias voltooi sy klerkskap suksesvol by Sanet Ras Prokureurs in 2018. Hy is in Mei 2019 as 'n prokureur van die Hooggeregshof toegelaat. Rias leef sy passie uit vir die opstel van testamente, boedeladministrasie en trustregistrasie om ons kliënte suksesvol by te staan ​​tydens die moeilike tyd waar 'n geliefde oorlede is. Rias kan behulpsaam wees met die opstel van 'n testamente sodat gemoedsrus aan die gesin en besigheid verskaf sal word volgens die laaste wense van die oorledene. Rias bied aan kliënte `n vriendelike en doeltreffende diens sedert hy in 2020 by Questus Ingelyf aangesluit het.

Regswerk

 • Registrasie van nuwe trusts
 • Wysiging van magtigingsbriewe en Trustaktes
 • Boedelbeplanning en Testamente
 • Bereddering van bestorwe boedels
 • Regsadvies rakende verskeie regsaangeleenthede

Personeel

 • Mnr Hans Jonker
 • Rias Loots

Sekretariële dienste

 • Registrasie van maatskappye
 • Verandering van direkteure
 • Naamsveranderinge
 • Oordrag van aandele
 • Opdatering van sekretariële rekords
 • Indiening van jaargelde en meegaande dienste

Personeel

 • Mnr Hans Jonker
 • Mnr Werner Nel
 • Izelle Brits
 • Betty Abrams
 • Joe Abrams
 • Caroline Coetzer

Rekeninge afdeling

 • Uitstuur van Questus fakture
 • Hantering van rekening navrae

Personeel

 • Mnr Hans Jonker
 • Mnr Werner Nel
 • Milla Lubbe
 • Rias Loots
 • Caroline Coetzer